top of page

Anders Leren Met Paarden.

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school

DE METHODE

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we ook veel aandacht aan leerstijlen.

VERLOOP SESSIES

Elke sessie start met een korte, visuele topdown uitleg. Soms aan tafel en soms direct in beweging. Net wat de concentratie toelaat. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de rijbak wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft.

Na het klaarmaken van het paard volgt een korte warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten samenwerken. Vervolgens wordt de lesstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.

THUIS

Herhalen is belangrijk om de lesstof in te slijpen. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. ANDERS LEREN MET PAARDEN is geen bijles waar u uw kind een uurtje in de week naar toe brengt. Regelmatig thuis oefenen met uw kind is belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Uw kind krijgt van ons speciale spelletjes en oefeningen mee zodat jullie spelenderwijs hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen opbouwen.

SCHOOL

De leerkracht weet als geen ander hoe het kind vijf dagen in de week op school in zijn/haar vel zit en van welke hiaten er sprake is. Daarom vragen we u om voorafgaand aan het traject de ANDERS LEREN vragenlijst voor school door de leerkracht te laten vullen en school bij het traject te betrekken.

WAAROM LEREN MET PAARDEN?

Leren met een paard heeft de volgende, unieke eigenschappen:

HET PAARD

 • oordeelt niet over je waardoor je je veilig bij een paard voelt (vanuit veiligheid en ontspanning kun je beter leren)

 • reageert op hoe je je werkelijk voelt, ook als je je anders voordoet (incongruentie), dat geeft je coach informatie zodat deze je nog beter kan begeleiden

 • geeft je motivatie

 • zorgt voor concentratie

 • nodigt je ook uit om andere leerdoelen aan te gaan, zoals contact maken, duidelijk zijn in wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen en grenzen herkennen en aangeven

 

DE DRIEDIMENSIONALE BEWEGING VAN HET PAARD ZORGT ERVOOR DAT JE

 • evenwicht krijgt tussen je rationele en emotionele brein (limbisch systeem), samen met de hogere lichaamstemperatuur van het paard zorgt dat ervoor dat je beide hersenhelften optimaal met elkaar communiceren zodat de lesstof beter beklijft

 • meer verbindingen tussen je hersencellen aanlegt zodat de informatie sneller kan worden doorgegeven

 • minder stresshormonen (adrenaline) en meer gelukshormonen (oxytocine en serotonine) aanmaakt waardoor je algemene gevoel van welbevinden vergroot (leervoorwaarde)

 • leert met je hele lijf in plaats van alleen met je hoofd

 

BUITEN LEREN

 • voelt als spelenderwijs leren

 • geeft je brein zuurstof zodat het beter werkt

 • zorgt voor een prikkelarme omgeving ten opzichte van een vol klaslokaal

 

JE KUNT GEMAKKELIJKER LEREN EN HET GELEERDE GAAT SNELLER VAN JE KORTE NAAR JE LANGE TERMIJN GEHEUGEN OMDAT:

 • je verschillende leerstijlen en zintuigen combineert tijdens de oefeningen op en naast het paard

  • visueel: je gebruikt kleuren, vormen en parcoursplaten (topdownaanpak)

  • auditief: de gesproken instructie is kort en wordt visueel en met beweging ondersteund

  • kinesthetisch/interactief: je bent volop in beweging en bouwt met kleurige hindernismaterialen allerlei parcourtjes waarmee je spelletjes en oefeningen doet

 • je leerproces bijzonder is en daardoor veel impact heeft: je zult de leerervaring langer onthouden dan in een regulier traject

 • er positieve emoties aan het leren verbonden zijn

 • je op veel leuke manieren met het paard kunt herhalen.

Werkwijze

Het kind stelt samen met zijn ouder(s)/verzorgers een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen. Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. De trainingen zijn geen vervanging voor een dyslexiebehandeling. Het is aan te raden om goed te overleggen met de coach als u een training gelijktijdig met een dyslexiebehandeling wilt doen. Dit om te voorkomen dat de belasting voor het kind te zwaar wordt en er sprake kan zijn van gebruik van verschillende termen waardoor verwarring kan ontstaan.

Elke sessie duurt anderhalf uur en kost € 75,-. De meeste ouders betalen deze vorm van begeleiding zelf. Net als huiswerkbegeleiding of remedial teaching. Soms is ANDERS LEREN MET PAARDEN onderdeel van een sociaal-emotioneel traject waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven of is er een doorverwijzing vanuit het samenwerkingsverband waar de school onder valt.

bottom of page